St. Peter Lutheran Church

St. Peter Lutheran Church

311 N Miami St, Trenton, Ohio 45067, United States

(513) 988-6195

office@stpetertrenton.org 

Talk to Us

Pray with Us